כנס רפואי השיניים השנתי שנערך בשנת במאי 2013 במלון גולדן קרואן שבנצרת בהשתתפות טובי המרצים ובהשתתפות מאות רופאי השיניים ערבים בארץ חברי עמותת רופאי השיניים הערבים ובנוכחות ד"ר מאיה רוזנפלד אחראית בקרת האיכות במשרד הבריאות- מחוז הצפון.

הכנס דן בנושאים הקשורים לרפואת השיניים בנוסף לרפואת השיניים לילדים ובלט מביניהם נושא העלות הממוצעת של תכנית טיפול השיניים לילדים הערבים הגדולה פי 3 מעלות תכנית הטיפול לילדים היהודים.

השתתף בכנס עשרות אנשי מדיה מכלל העיתונים והאתרים, והטלוויזיה. וסיקור הכנס ונושאיו בלטו בכ- 20 אמצעי מדיה ערבית.